Ceník IT / Price IT

Ceník servisních úkonů Prices of IT services
ceník standardního servisu  platný  od 1.3.2017 / Prices of regular services valid from 1.3.2017

————————————————————————————————————————————

Servisní úkon, servisní technik  Cena za hodinu                                                   Kč bez DPH
Service provided by IT technician                                                                            Kc (excl. DPH)

Servis v místě dodavatele – PC, tiskárny, síť                                                                           550,-
Services of PC, printers and IT system at GTP

Servis v místě objednatele – PC tiskárny, síť                                                                           700,-
Services of PC, printers, IT system on site

Dálková administrace přes Internet                                                                                          450,-
Long distance services over internet

Grafické a internetové práce                                                                                                        650,-
Graphics and other internet work

Servisní úkon, servisní technik                                                                             Cena za hodinu
Service provided by IT technician                                                                         Cost/1 hour

Servis v místě objednatele – Linux, Win NT, Exchange, Firewall, aktivní prvky        1.100,-
Services on site – Linux, Win, NT, Exchange, Firewall

Příplatek / Additional fees    

zásah do 8 pracovních hodin                                                                                                    25%
Servisní zásah do 4 pracovních hodin                                                                                     50%

příplatek za zásah mezi 16.00 – 8.00 hod                                                                              50%
Services provided between 16:00-8:00

příplatek za zásah o víkendech a státních svátcích                                                             100%
Weekends and statutory holidays

Doprava / Transportation costs       

Cena za km osobním vozidlem  12,-
min. účtovaný čas = 1 hod dále po 0,5 hod, čas zásahu dle dohody, u dálkové administrace min. účtovaný čas = 0,5 hod dále po 0,5 hod.

Běžná doba servisních zásahů – Popis  Doba v hodinách / The usual time needed for

Instalace a reinstalace Windows                                                                                            2 hodiny
Instalation and re-instalation of Windows

Instalace NT                                                                                                                               5 hodin
Installation of NT

Instalace PC karty                                                                                                                     1 hodina
Installation of PC card

Instalace internetové připojení                                                                                              2 hodiny
Internet connetion

 SERVISNÍ SMLOUVY / Contractual agreements

Pro stálé zákazníky nabízíme uzavření servisní smlouvy. OS pak přebírá zodpovědnost za chod počítačové sítě a garantuje opravu standardně max. do 48 hodin (u náročnějších zákazníků do 24, 6 nebo 4 hodin, případně nonstop servis). Jelikož každá počítačová síť má svá specifika, je cena jen orientační.

To our long-term customers we offer and recommend service agreements on a conitnuous basis. Our company is then responsible for proper functioning and maintenance of the  IT system. We make sure that any problems encountered by our customers are fixed within 48 hours; however for those customers that require services immediately, we’ll do our utmost to resolve their IT problems as soon as is only possible.Prices depending on the complexity of the IT system

Měsíční paušál   / Monthly rate

Standardní servis                                                                                                                500,- x počet PC
Regular servicing

Správy serverů Linux, Novell, Windows, Winroute (cena podle konfigurace služeb serveru – Firewall, mail, squid, apod.)                                                                                                                                                                                                   1 000 – 5 000 Kč

Servicing of servers:…………………………………………………………………..depending if it includes……………………..

V případě poruchy HW zajistí OS bezplatné zapůjčení náhradního PC či tiskárny. Všechna takto zálohovaná zařízení jsou specifikována ve smlouvě. Servisní smlouva zajišťuje klientovi určitý počet servisních hodin a výjezdů zdarma (standardně je počet hodin upřesněný smlouvou v měsíčním paušálu), u výjezdů nad tento limit je počítáno s 20% slevou z cen za jednorázový výjezd

In case that there is a problem with the hardware, our company will lend our customers another PC or printer free of charge. The use of any backup equipment is included in the written agreement.   Every signed service agreement also includes the agreed on number of service hours that are free of charge per month, as well as the number of calls requiring on-site servicing.

Additional charges for services provided above and beyond those agreed on in a contract:Příplatek k měsíčnímu paušálu  nad počet dohodnutých servisních hodin dle smlouvy

Services provided that are subject to additional charges:

Within 8 working hours:                                              25%
Servisní zásah do 8 pracovních hodin                       25%

Within 4 working hours:                                              50%
Servisní zásah do 4 pracovních hodin                       50%

příplatek za zásah mezi 16.00 – 8.00 hod              50%
During                               16:00-8:00 hours:           50%

příplatek za zásah o víkendech a státních svátcích  100%
During weekends and statutory holidays:                 100%